Baskın

Türkiye’de stokçuluk yani karaborsacılık yapanlara Devlet artık acımayacak çok ağır cezalar peş peşe gelmeye başladı Ülkemiz halkın gıdaya rahat ulaşması

Devam

2. Tura

Türkiye’de m’uhalefet yavaş yavaş s’eçim havasına girmeye başladı s’eçimlere 1 seneden fazla bir süre olmasına rağmen M’ahalefet toplantı üstüne toplantı

Devam